MDS Obaveštenje- COVID-19

Poštovani korisnici i partneri,

U situaciji globalne zdravstvene krize u vezi sa širenjem virusa COVID-19, a u saglasnosti sa
merama Vlade Republike Srbije, preporukama Svetske zdravstvene organizacije i stručnih
zdravstvenih službi, obaveštavamo vas da kompanija MDS preduzima sve preventivne mere i aktivnosti za obezbeđivanje kontinuiteta poslovanja i nesmetano pružanje usluga svim svojim korisnicima, uz maksimalnu brigu o zaštiti svojih zaposlenih.

U cilju podrške kolektivnoj odgovornosti za sprečavanje širenja virusa, preduzeli smo sledeće mere:

Saglasno merama Vlade Republike Srbije u vezi sa ograničavanjem kretanja, pokrenuli smo
proces obezbeđivanja dozvola za svoje zaposlene za rad u noćnim smenama i rad van
predviđenog okvira dozvoljenog kretanja, kako bismo bili u mogućnosti da nastavimo sa
obavljanjem aktivnosti i servisnih intervencija koje po prirodi posla, odnosno potreba korisnika,
zahtevaju rad u noćnim satima.

Imajući u vidu nepredvidljivost okolnosti u kojima se nalazimo, obavljanje aktivnosti ćemo
prilagođavati i usaglašavati sa novonastalim okolnostima, preporukama i odlukama usvojenim od
strane nadležnih državnih organa. U ovom trenutku nema potrebe za promenom standardnih
kanala komunikacije i očekivanih nivoa usluga prema našim korisnicima i partnerima, sa izuzetkom
korisnika sa internacionalnim poslovanjem za koje nismo u mogućnosti da pružamo usluge na
teritoriji drugih zemalja, tamo gde su takve usluge predviđene, dok traju mere zabrane ulasake u te
zemlje.

MDS će, kao odgovorna kompanija, nastaviti da ulaže napore i neophodne resurse kako bi
obezbedila neometano pružanje servisa na visokom profesionalnom nivou.
Zbog svega navedenog, još jednom Vam se zahvaljujemo na ukazanom poverenju i razumevanju i
pozivamo da nas kontaktirate po bilo kom pitanju u vezi sa novonastalom situacijom.

Vaš MDS

English version