Enterprise mrežna infrastruktura

Pouzdana, performantna i ispravno dimenzionisana mrežna infrastruktura predstavlja okosnicu uspešnog poslovanja svakog preduzeća.

Mrežna infrastruktura omogućava povezivanje i komunikaciju korisnika i aplikacija/servisa, u svrhu deljenja resursa i distribucije podataka/informacija.

Eksponencijalni porast broja uređaja povezanih na enterprise mrežnu infrastrukturu doveo je do
razvoja i primene brojnih IoT (Internet of Things) aplikacija i servisa. Nove aplikacije i cloud servisi u IoT okruženju postavljaju visoke zahteve u pogledu skalabilnosti, fleksibilnosti i performansi.
Širok spektar tradicionalnih mrežnih tehnologija i manuelna konfiguracija velikog broja uređaja čine sistem za upravljanje mrežom kompleksnim.

Rešenje predstavljaju softverski definisane mreže (Software Defined Networks – SDN) koje omogućavaju visok stepen automatizacije i programabilnosti. SDN mreže obezbeđuju optimizaciju performansi, veću efikasnost i fleksibilnost za realizaciju različitih zahteva korisnika.

Enterprise mrežna infrastruktura uključuje LAN/WLAN, WAN i Internet mrežne segmente. Poseban fokus pri dizajnu savremenih enterprise mreža nezavisno od toga da li su zasnovane na
tradicionalnim ili SDN rešenjima je na obezbeđivanju sledećih karakteristika:

Ponuđena rešenja

MDS nudi širok portfolio SDN i tradicionalnih rešenja za enterprise mrežnu infrastrukturu, uzimajući u obzir različite poslovne modele i zahteve korisnika:

SDN mrežna rešenja :

Software
Defined Access

SD-Access integriše mrežne i bezbednosne funkcionalnosti u LAN segmentu, uključujući identifikaciju i verifikaciju krajnjih korisnika, implementaciju polisa i segmentaciju mreže, kontinualni monitoring, skeniranje ranjivosti i prevenciju/ograničavanje malicioznih aktivnosti. Zasniva se na Cisco DNAC, ISE i Catalyst platformama.

Software
Defined WAN

SD-WAN predstavlja skalabilno rešenje koje integriše mrežne i bezbednosne funkcionalnosti u WAN segmentu mreže nezavisno od transporta. Pored autentifikacije, enkripcije i integriteta podataka, SD-WAN rešenje omogućava centralizovani menadžment, fleksibilne WAN topologije, segmentaciju, application-aware rutiranje, multi-layer security, DIA, SaaS optimizaciju kao i integraciju sa multi-cloud IaaS platformama.

Tradicionalna mrežna rešenja :

Wired LAN

Tradicionalna rešenja u LAN segmentu mreže se zasnivaju na hijerarhijskoj arhitekturi i treba da obezbede skalabilnost, segmentaciju i visoku pouzdanost. Autentifikacija i autorizacija krajnjih uređaja se obezbeđuje implementacijom 802.1x protokola. U cilju smanjenja operativne kompleksnosti moguće je implementirati Cisco DNAC za automatizaciju procesa konfiguracije i menadžmenta mrežnih uređaja.

Wireless LAN

WLAN mreža obezbeđuje mobilnost i visoke performanse za prenos voice i data servisa za korporativne korisnike, internet pristup za goste kao i konektivnost za IoT uređaje. WLAN infrastruktura se zasniva na najnovijim standardima koji uključuju IEEE 802.11ax (WiFi 6).

Virtual Private Network

Tradicionalna VPN rešenja podrazumevaju implementaciju DMVPN, GetVPN ili FlexVPN tehnologija, koje obezbeđuju autentifikaciju, enkripciju i integritet podataka u WAN mrežama.

Internet
Edge

Internet Edge je mrežna infrastruktura koja obezbeđuje konektivnost na Internet mrežu. Moguće je realizovati različite modele povezivanja sa Internet servis provajderima (jedan ili dva provajdera, statičko ili BGP dinamičko rutiranje).