Edukacija

Savremeno opremljen školski centar i laboratorija MDSa, prilagođeni su potrebama korisnika. Inženjeri MDSa sa višegodišnjim praktičnim iskustvom, angažovani su u okviru školskog centra kao predavači za tehnološke oblasti kojima se bave.

Time se pruža mogućnost polazinicima kurseva da, pored teorijskog i praktičnog znanja kroz vežbe u laboratoriji, dobiju odgovarajuća znanja o konkretnim primenama tehologije koju proučavaju.

Novi termini kurseva u jesenjem terminu:

Naziv kursa
Datum održavanja
Način održavanja
ICND1
25.09.2023 - 29.09.2023
Onsite
Osnove Linux operativnog sistema
02.10.2023 - 06.10.2023
Onsite
VMware kurs
11.10.2023 - 13.10.2023
Onsite
Konfigurisanje Cisco ISE servisa
18.10.2023 - 20.10.2023
Onsite
Konfigurisanje MPLS na Cisco IOS platformama
23.10.2023 - 27.10.2023
Onsite
ICND2
30.10.2023 - 03.11.2023
Onsite
Konfigurisanje Cisco ASA Security servisa
06.11.2023 - 10.11.2023
Onsite
Konfigurisanje Cisco Wireless LAN servisa
13.11.2023 - 17.11.2023
Onsite
Konfiguracija BGP protokola na Cisco ruterima
20.11.2023 - 24.11.2023
Onsite
Konfigurisanje Cisco Firepower Security servisa
27.11.2023 - 01.12.2023
Onsite

Napomena 1: Sadržaj, cene I ostale detalje kurseva možete saznati upitom na mail prodaja@mds.rs