Edukacija

Savremeno opremljen školski centar i laboratorija MDSa, prilagođeni su potrebama korisnika. Inženjeri MDSa sa višegodišnjim praktičnim iskustvom, angažovani su u okviru školskog centra kao predavači za tehnološke oblasti kojima se bave.

Time se pruža mogućnost polazinicima kurseva da, pored teorijskog i praktičnog znanja kroz vežbe u laboratoriji, dobiju odgovarajuća znanja o konkretnim primenama tehologije koju proučavaju.

Novi termini kurseva u prolećnom terminu:

Naziv kursa
Datum održavanja
Način održavanja
ICND1
13.3.2023 - 17.3.2023
Onsite
Konfigurisanje Cisco Security servisa
20.3.2023 - 24.3.2023
Onsite
ICND2
27.3.2023 - 31.3.2023
Onsite
Napredni kurs za konfigurisanje Cisco Security servisa
3.4.2023 - 7.4.2023
Onsite
VMware kurs
10.4.2023 - 12.4.2023
Onsite
Konfigurisanje Cisco Firepower security servisa
19.4. 2023 - 21.4.2023
Onsite
Konfigurisanje MPLS na Cisco ruterima
24.4.2023 - 28.4.2023
Onsite
Konfigurisanje Cisco Wireless LAN servisa
8.5.2023 - 12.5.2023
Onsite
Konfiguracija BGP protokola na Cisco ruterima
15.5.2023 - 19.5.2023
Onsite
IP telefonija
15.5.2023 - 19.5.2023
Onsite
Osnove Linux operativnog Sistema
22.5.2023 - 26.5.2023
Onsite

Napomena 1: Sadržaj, cene I ostale detalje kurseva možete saznati upitom na mail prodaja@mds.rs