Cyber Security rešenja

Cyber Security rešenja koriste se za zaštitu IT sistema i podataka od Cyber Security napada. Tehnologije i tehnike koje koriste cyber kriminalci se konstantno unapređuju. Imajući u vidu raznovrsne taktike napada, rizici za poslovanje i reputaciju kompanija se povećavaju.  Ciljevi napada mogu biti različiti, uključujući resurse unutar mreže kompanija kao i servise i resurse u Cloud-u.

MDS Cyber Security rešenja obuhvataju različite proizvode i servise bazirane na tehnologijama vodećih svetskih vendora iz ove oblasti. Rešenja koje nudimo mogu se prilagođavati kako bi zadovoljili različite zahteve korisnika

Ponuđena rešenja

MDS nudi širok portfolio SDN i tradicionalnih rešenja za enterprise mrežnu infrastrukturu, uzimajući u obzir različite poslovne modele i zahteve korisnika:

Zaštita na
mrežnom nivou

Sistemi za zaštitu na mrežnom nivou omogućavaju zaštitu IT resursa kompanije tako što otkrivaju i blokiraju malicioznu mrežnu komunikaciju. Mrežna zaštita tipično se bazira na Next-Generation Firewall uređajima, Intrusion Prevention sistemima (IPS), VPN rešenjima, tehnologijama za kontrolu Web i Email saobraćaja kao i kontroli pristupa resursima. Ovakvi sistemi mogu da blokiraju saobraćaj ka Command and Control centrima, blokiraju slanje malicioznih fajlova, detektuju anomalije na mrežnom nivou i slično.


Zaštita
aplikacija

Zaštita aplikacija realizuje se implementacijom ADC (Application Delivery Controller) sistema u okviru privatnog ili Cloud baziranog Data Centra. Prve generacije ADC uređaja obavljale su tipično funkcije kao što su ubrzavanje, optimizacija aplikacija i raspodela opterećenja. Moderni ADC sistemi podržavaju širi spektar funkcionalnosti, uključujuči i tehnologije za unapređenje zaštite aplikacija, podataka i mrežne komunikacije kao što su WAF (Web Application Firewall), kontrola pritupa, SSL Offloading i slično.

AWS i Azure Cloud mrežna zaštita.

Cloud platforme kao što su Azure i AWS sadrže robusnu mrežnu infrastrukturu za podršku virtuelnim serverima, aplikacijama i servisima. Rešenja za mrežnu zaštitu u Cloud okruženju imaju za cilj ograničavanje pristupa virtuelnim resursima samo autorizovanim korisnicima i uređajima kao i detekciju i blokiranje maliciozne mrežne komunikacije. Ključne logičke tačke za kontrolu mrežnog saobraćaja su između resursa u Cloud-u, između Cloud resursa i resursa na kompanijskoj mrežnoj infrastrukturi kao i internet pristup Cloud resursa.