Data centar
mrežna infrastruktura

Data centar mrežna infrastruktura obezbeđuje povezivanje različitih serverskih resursa, poput bare-metal servera, VM, kontejnera i obuhvata switching, routing, zaštitu, load balancing, nadgledanje, analitiku,...

Data centar rešenja nove generacije omogućavaju centralizovano upravljanje (konfigurisanje, nadgledanje i dijagnostifikovanje problema) data centar mrežnom infrastrukturom na više data centar lokacija, na lokacijama korporacije ili u javnom cloud-u. Arhitektura obezbeđuje jednostavno proširenje kako u smislu povećanja performansi na jednoj lokaciji, tako i u smislu uvođenja novih data centar lokacija. Kroz centralizovano upravljanje mrežnom infrastrukturom data centar serverima i aplikacijama je moguće obezbediti isti nivo kvaliteta servisa i zaštite bez obzira na kojoj lokaciji su implementirani.

U modernim data centrima izmene konfiguracije mrežne infrastrukture se mogu automatizovati čime se značajno smanjuje vreme potrebno za puštanje u rad novih aplikacija i servisa i smanjuje mogućnost greške. Zajedno sa automatizacijom virtuelne serverske infrastrukture i uz integraciju sa self-servis portalom firme svojim korisnicima mogu ponuditi Private Cloud IaaS servise.

Glavne karakteristike savremene data centar mrežne infrastrukture su:

Ponuđena rešenja

Moderna SDN bazirana rešenja
data centar infrastrukture

Cisco ACI i CiscoAutomated EVPN VXLAN DC Fabric

VMware NSX

Tradicionalna data centar
mrežna infrastruktura

Bazirana na troslojnom modelu (access, aggregation, core) povezivanja data centar switch-eva.

Application delivery
controler-i (ADC)

Uređaji koji obezbeđuju load balancing-a pristupa serverima, ssl terminaciju, GSLB, ...

Automatizacija data centar infrastrukture

Automatizacija tipičnih konfiguracija alatima proizvođača rešenja Cisco, VMware ili open source alatima poput Ansible, Teraform, ...