SP mrežna infrastruktura

Ključan deo svake komunikacije je povezivanje, a osnova povezivanja je mreža.

Komunikacije u obliku pristupa Internetu, mobilne telefonije, televizije ili kritično bitnih poslovnih komunikacija stiču se u zajedničkom prenosu podataka preko pouzdane i performantne mrežne infrastrukture. Njen dizajn je temelj za pružanje novih i budućih servisa u mrežama servis provajdera. Njeno održavanje garantuje pouzdanost i dobre perfromanse servisa. Njena automatizacija skraćuje vreme i IT ljudske resurse potrebne za brzo pružanje postojećih i novih servisa i aplikacija.

Modernu SP mrežnu infrastrukturu čini:

Ponuđena rešenja

MDS nudi širok portfolio SDN i tradicionalnih rešenja za enterprise mrežnu infrastrukturu, uzimajući u obzir različite poslovne modele i zahteve korisnika:

MPLS mreže

Multi-protocol label switching omogućava kreiranje mrežnih rešenja za velika preduzeća i servis provajdere koja imaju značajno bolje performanse, skalabilnost, korišćenje propusnog opsega i raznolikost servisa u odnosu na tradicionalne mreže bazirane na rutiranju IP paketa. MPLS mreže omogućavaju pouzdan transport saobraćaja aplikacija koje zahtevaju prenos u realnom vremenu, što omogućava primenu rešenja za distribuciju audio i video sadržaja, kao i transport upravljačkih informacija osetljivih industrijskih sistema. MPLS obezbeđuje siguran zahvaljujući primeni MPLS VPN tehnologije.

ISP mreže:

Rešenja fokusirana na Internet backbone, peering i edge mreže za pružanje ISP servisa.

Service Provider WiFi

Rešenja za SP WiFi, uz integraciju sa fiksnom i mobilnom mrežom, AAA rešenjima i 3rd party web portalima.

Automatizacija

Orkestracija i automatizacija mrežnih servisa i poslovnih procesa u SP mrežama.

DDoS zaštita

Denial of Service napadi usmereni su na ključne resurse i servise korisnika, u nameri da ih učine nedostupnima i načine poslovnu štetu. Visoko distribuirani izvori napada skrivaju prave počinioce, što fokus usmerava na zaštitu sopstvene mreže. Praćenje saobraćaja i analitika ključni su elementi prepoznavanja DDoS napada, dok sofisticirani mrežni elementi mogu prepoznati dobar i odbaciti loš saobraćaj, pružajući nesmetan servisa pod zaštitom. Onda kada resursi sistema za zaštitu nisu dovoljni, na raspolaganju su napredni mehanizmi orkestracije zaštite na nivou cele mreže, kao i učešća cloud sistema za zaštitu.

Napredna DDoS zaštita obuhvata:

Ponuđena rešenja

Service Provider DDoS

Automatska detekcija DDoS napada, rešenja za mitigaciju (odbranu) napada van putanje saobraćaja, scrubbing centri za čišćenje saobraćaja od napada i omogućavanje rada štićenih servisa u kontinuitetu.

Enterprise
DDoS

Automatska detekcija DDoS napada, mitigacija (odbrana) napada na putanji saobraćaja.

Cloud DDoS

Cloud rešenja za odbranu od DDoS napada, u sprezi sa SP DDoS ili Enterprise DDoS rešenjima.

Visibility

Analiza saobraćaja na nivou celokupne mreže, karakterističnih tokova, opterećenja, kao i forenzika DDoS napada.