Cloud usluge

“Cloud” je oblast računarstva u kojoj se informatičke usluge izvršavaju u data centrima servis provajdera, a korisnicima se isporučuju putem interneta. Tretiranje IT kao usluge predstavlja bazični koncept ove tehnologije.

Korišćenjem oblaka, nije nam potrebna skupa infrastruktura, zahtev za hardverom je minimalan a servisima možete pristupiti sa bilo kog mesta, u bilo koje vreme, uz pomoć različitih vrsta uređaja (PC, tablet, mobilni telefon).

Za razliku od standardnog koncepta poslovanja, aplikacije koje koristimo nalaze se u oblaku a pristupa im se uz pomoć web pretraživača. Pružene usluge su lako merljive i optimizovane krajnjim korisnicima.

Cisco Cloud Servisi: