Managed Servisi

“Managed” servisi predstavljaju informaciono komunikacione tehnologije i servise prilagođene potrebama korisnika. Navedeni servisi oslobađaju kompanije od potencijalnih ulaganja u skupu infrastrukturnu opremu, pružajući im mogućnost da se bave svojim osnovnim delatnostima. Samu brigu o servisima i opremi preuzima MDS.

Ponuđena rešenja

Prepoznajući potrebe korisnika, MDS se skocentriao na pružanje specifičnih rešenja u kombinaciji različitih mrežnih tehnologija:

Security:

 • Web Cloud Security korišćenjem Cisco ScanSafe Cloud Security proizvoda (podrška na ISR ruterima i ASA FW)
 • Managed IPS servis baziran na Cisco ISR ruterima.
 • Managed security servis baziran na Juniper SRX seriji uređaja
 • Managed DDoS sa Arbor SP rešenjem (Arbor Peakflow i Arbor TMS).
 • Mobile Device Management – Kontrola mobilnih uređaja.
 • Web Application Firewall za hosting servis.

Wireless:

 • Managed Wireless access korišćenjem Wireless Controler uređaja – rešenje koje omogućava centralizovano upravljanje Wireless Access Point uređajima kod korisnika. Upravlja se konfiguracijama uređaja, radio pokrivanjem, pruža se kontrolisani Guest pristup i centralizuju sigurnosne politike. Korisničke mreže se razdvajaju u posebne AP grupe.
 • Connected Mobile Experience – rešenje koje omogućava prikupljanje detaljnih informacija o ponašanju i lokaciji korisnika u realnom vremenu na WiFI mreži ,izradu detaljne analitike kao i naprednu interakciju sa samim korisnicima putem WiFi tehnologija.

Voice:

 • Managed Voice GW rešenje za korisnike koji imaju svoju centralu ili IP telefoniju. Rešenje sa manjim Cisco ruterima serije 8xx ili OneAccess ruterima serije 150.
 • Hosted feature rich rešenja za korisnike (Hosted Colaboration Solution) bazirano na Cisco Call Manager.

Data Center:

 • Mogućnost iznajmljivanja infrastrukture virtuelnog data centra. Virtuelni data centar: virtuelizacija firewalla, load balansera. Posebni konteksti za Internet virtuelne data centre, korporativne virtuelne data centre.

Video:

 • Cisco Telepresence infrastructure rešenje – mogućnost iznajmljivanja Videokonferencijskih resursa krajnjim korisnicima bez ograničenja na tip terminala, ukoliko koriste standardne SIP i H.323 video terminale (hardverske ili softverske).

Cloud:

 • Alat za orkestraciju. Podržava kreiranje VM, konfigurisanje mrežne infrastrukture (Cisco Nexus 1000V, VMWare virtual switch, eksterni mrežni uređaji), Cisco virtuelnog Firewalla (Cisco ASA, Cisco VSG), Cisco IP telefonije (Cisco Call Manager).