Cloud i managed servisi

“Cloud” je oblast računarstva u kojoj se informatičke usluge (npr. servisi, hardverska oprema, softverske aplikacije,baze podataka, slike, video….) isporučuju korisnicima putem interneta. Tretiranje IT kao usluge, bazični je koncept ove tehnologije.

Korišćenjem oblaka, nije nam potrebna skupa infrastruktura, zahtev za hardverom je minimalan a neophodnim dokumentima možete pristupiti sa bilo kog mesta, u bilo koje vreme, uz pomoć različitih vrsta uređaja (PC, tablet, mobilni telefon).

Za razliku od standardnog koncepta poslovanja, aplikacije koje koristimo nalaze se u oblaku a pristupa im se uz pomoć web pretraživača. Pružene usluge su lako merljive i optimizovane krajnjim korisnicima.

Cisco Cloud Servisi:

“Managed” servisi predstavljaju informaciono komunikacione tehnologije i servise prilagođene potrebama korisnika. Navedeni servisi oslobađaju kompanije od potencijalnih ulaganja u skupu infrastrukturnu opremu, pružajući im mogućnost da se bave svojim osnovnim delatnostima. Samu brigu o servisima i opremi preuzima MDS.

MDS Managed Servisi: