Aplikativni softver

Iako je MDS prepoznatljiv kao kompanija koja se bavi mrežnim inženjeringom, od samog osnivanja, softverski tim MDSa radi na razvoju različitih softverskih proizvoda i rešenja, prilagođenim potrebama korisnika. SW tim kontinuirano razvija i implementira različite ERP aplikacije, prilagođene različitim tipovima kompanija, ali i potrebama poslovanja MDSa (local ERP, Help Desk, Service Management, Network monitoring, Virtual LAB provisioning etc). Kao deo tima za sistemsku integraciju mreža, SW tim razvija rešenja za praćenje mrežnih sistema, aplikacije za analizu logova, alate za izveštavanja i analizu mrežnog saobraćaja i još mnogo toga.

Ponuđena rešenja

Neka od SW rešenja MDSa:

MDS Alat za orkestraciju

Uz MDS Alat za orkestraciju kompanije mogu vrlo lako da upravljaju svojom virtuelnom infrastrukturom uz minimalnu potrebu za stručnim kadrom. Omogućeno je automatsko podešavanje mreže, IP telefonije, servera i operativnih sistema uz samo nekoliko klikova.

Korisniku je omogućen pristup privatnom portalu u kome će imati celokupan pogled u realnom vremenu na virtuelnu infrastrukturu sa omogućenim granularnim podešavanjem privilegijama pristupa.

Centralizovano upravljanje celokupnom infrastrukturom u realnom vremenu omogućiće vašoj kompaniji brzo reagovanje na promene i manje troškove dok će modularno kreirani sistem omogućiti vrlo laku proširivost novim mogućnostima.

 • Lako kreiranje, modifikacija i praćenje virtuelnih mašina, servera i hostova
 • Konfiguracija mrežne opreme uključujući i Cisco Nexus 1000V kao i  Cisco ASA 1000V
 • Integracija sa Cisco Unified Communication Manager(CUCM) alatom
 • Automatska instalacija OS i podešavanje mrežnih i aplikativnih parametara uz samo nekoliko klikova
orkestracija

MDS MeetMe ConfSuite

MDS ConfSuite aplikacija centralizovano organizuje zakazivanje i kontrolisan pristup MeetMe konferencijama. Produktivnost, efikasnost i bezbednost razmene informacija u okviru kompanije podiže se na najviši nivo, jer sada korisnici imaju izveštaje o realizovanim i budućim konferencijama na jednom mestu, bez pomoći administratora.

 • MDS ConfSuite aplikacija daje pregled ostvarenih, trenutnih i planiranih  konferencija preko personalnog kalendara
 • Aplikacija iz personalnog kalendara, putem Mail-a obaveštava sve učesnike konferencije o zakazanom vremenu konferencije i parametrima personalnog pristupa – PIN broju
 • Autentifikacija učesnika se ostvaruje na jednom, istom kompanijskom IVR broju.
 • Učesnici imaju mogućnost da podsetnik za zakazane konferencije integrišu u personalni kalendar
 • Pristup korisnika ConfSuite aplikaciji ostvaruje se uz pomoć domenskog username-a i password-a
 • MDS ConfSuite prikazuje sve podatke o održanim konferencijama:
  • Telefonske brojeve učesnika u konferenciji;
  • Vreme konferencije;
  • Glasovni zapis učesnika u konferenciji.
 • Omogućeno je automatsko otvaranje konferencija od strane mobilnih korisnika

MDS PhoneLock

MDS PhoneLock aplikacija omogućava kontrolisan pristup Cisco IP telefonima. Svakodnevna zabrinutost u vezi korišćenja IP telefona smanjuje se implementacijom ove aplikacije, a zaposleni mogu biti sigurni da se njihovi IP telefoni ne koriste bez njihovog znanja.

 • Implementacijom ove aplikacije, kada je telefon zaključan, dozvoljava se pozivanje samo telefonskih brojeva hitnih službi
 • Pristup aplikaciji omogućen je kroz servis na IP telefonu
 • Pristup aplikaciji omogućen je i preko WEB servisa
 • Autentifikacija korisnika vrši se po korisničkom PIN broju
 • Postoje dve opcije načina na koji se IP Telefon zaključava:
  • Automatsko zaključavanje
  • Manuelno zaključavanje
 • Automatsko zaključavanje: U periodu vremena od 8:00 do 16:00 časova IP telefon je otključan, dok je van tog vremena IP telefon zaključan
 • Manuelno – Korišćenje servisa po želji

MDS TAC (Technical Assistant Centre)

24x7x365 Help desk sistem za otvaranje, praćenje, rešavanje i  zatvaranje korisničkih Tiketa vezanih za eventualne nepravilnosti u radu IT sistema (mreža, računari, programi, storage sistemi…). Korisnici mogu da otvore Tiket koristeći namensku Web starnicu ili pitem telefonskog poziva na MDS TAC kontakt centar. Tiketi su automatski generisani i upisani u bazu Tiketa bez obzira na način otvaranja Tiketa (telefonom ili preko Web-a), a istovremeno se automatski generišu odgovarajuće SMS i Email notifikacione poruke i šalju korisniku i dežurnom TAC inženjeru. U slučaju otvaranja Tiketa putem telefonskog poziva (samo za ozbiljnije i hitne probleme), korisnikov poziv se automatski prosleđuje na mobilni telefon dežurnog TAC inženjera.

MDS TAC je vrlo kompleksna aplikacija koja prati sve ugovore o održavanju sa svim korisnicima, pokriva kompletnu pojedinačnu opremu koja je predmet održavanja (više od  100.000 jedinica opreme), korisničke naloge po jednom komitentu, rasporede dežurstava TAC inženjera, RMA logove, proaktivno praćenje SLA parametara i prateću KPI analizu uspešnosti rešavanja Tiketa, i dr.

IPTStat

Brošuru softvera mozete preuzeti ovde

Aplikacija za praćenje IP Telefonskog sabraćaja. Aplikacija generiše prikladne detaljne izveštaje o svim tipovima telefonskog saobraćaja (odlazne i dolazne pozive, pozive ka fiksnoj telefoniji i mobilnoj telefoniji). Aplikacija je adaptirana za Cisco IP Telephony CDR bazu, a takođe i za aktuelni tarifni sistem Telekoma Srbije, jer u okviru izveštaja o ostvarenim pozivima, aplikacija računa i troškove svakog pojedinačnog poziva. Koristeći ovu aplikaciju, menadžeri imaju uvid u kompletan “listing” svih poziva sa cenom koštanja za svakog zaposlenog ponaosob.

MDS AttendantConsole

MDS Attendant console je software koji predstavlja uprošćenu verziju postojeće Cisco Unified Attendant Console Standard aplikacije. Aplikacija predstavlja elegantno rešenje za operatera koji prima i raspoređuje veliki broj dolazećih poziva.

Kroz jednostavan WEB interfejs, aplikacija nudi potpunu kontrolu fizičkog Cisco IP telefona od strane opetatera. MDS Attendant console omogućava efikasnu obradu dolaznih poziva (javljanje, prekid, Consultative transfer kao i Blind transfer poziva).

Kroz intuitivni WEB interfejs, moguće je vršiti pretragu lokala prema različitim parametrima : Ime, Prezime, Broj lokala i na taj način se svaki dolazeći poziv može obraditi bez ikakvih komplikacija. Opciono moguć je i prikaz poziva na čekanju u realnom vremenu a na bazi korelacije sa pratećom Cisco Contact Center Express IVR aplikacijom.