Usluge i Rešenja

Usluge koje MDS pruža usmerene su na postizanje konkretnih ciljeva korisnika – implementacija ili reorganizacija mrežne infrastukture, realizacija novih servisa, formiranje ili proširenje Data Centar okruženja, optimizacija, analiza statusa mrežne infrastrukture i sistema zaštite i predlozi za unapređenja, uvođenje IP Telefonije i kolaboracionih servisa, održavanje opreme, edukacija.

Stručni tim MDS-a pažljivo analizira zahteve korisnika, poslovne ciljeve i status postojeće infrastrukture a zatim koristi odgovarajuća tehnološka rešenja i oblikuje ih kako bi se zahtevi korisnika zadovoljili na najefikasniji način. Do konkretnih rešenja dolazi se u interakciji sa korisnikom, često i u nekoliko iteracija, imajući u vidu da je potrebno pronaći pravu ravnotežu između poslovnih i tehničkih ciljeva.

Rešenja koja predlažemo bazirana su na proizvodima i preporukama vodećih svetskih proizvođaja iz različitih tehnoloških oblasti – mrežna i Data centar infrastruktura, sistemi zaštite (Internet segment, Data centar i baze podataka, Web/MAIL, zaštita radnih stanica, ispitivanje slabosti sistema), kolaboracija i IP Telefonija, Aplikativni servisi, virtuelizacija.

Rešenja stručnog tima MDS-a tipično su opisana odgovarajućom dokumentacijom kao što su tehnička rešenja, idejni i izvođački projekti, plan implementacije ili migracije, dokumetacija izvedenog stanja i slično. Takođe, sprovodi se upravljanje procesima projektovanja i implemetacije u cilju kontrole vremena trajanja projekta, troškova i minimizovanja eventualnih rizika.