Kursevi

MDS nudi širok portfolio kurseva u različitim mrežnim tehnologijama.

Stečeno, praktično znanje, polaznici će koristiti za lično i profesionalno usavršavanje ili kao pripremu za polaganje sertifikata iz Cisco ili Juniper portfolia.

Predavači:

Predavači u MDS školskom centru su sertifikovani inženjeri, koji su pohađali seminare i kurseve u organizacijama različitih globalnih kompanija Sami predavači imaju veliko praktično iskustvo stečeno na instalacijama kod velikog broja korisnika na teritoriji Srbije i Crne Gore kao i učešća u izradi mnogobrojnih projekata, objavljenim stručnim radovima, seminarskim i konferencijskim predavanjima. Kursevi u školskom centru MDS-a su sažeti i prilagođeni uslovima i potrebama tržišta Srbije i Crne Gore i u potpunosti pripremaju polaznike za samostalni rad i rešavanje velikog broja ne predviđenih situacija koje se mogu pojaviti na lokacijama Korisnika.

Prednosti:

  • Predavanja od strane sertifikovanih inženjera sa velikim praktičnim iskustvom
  • Prateća literatura sa preporukama za polaganje sertifikata
  • Praktičan rad na mrežnoj opremi i posebno dizajniranom laboratorijom za obuke

PDF – Katalog kurseva Kliknite na sliku za preuzimanje

Katalog kurseva