Školski Centar

Savremeno opremljen školski centar i laboratorija MDSa, prilagođeni su potrebama korisnika. Konsultanti i inženjeri MDS-a angažovani su u okviru školskog centra kao predavači za tehnološke oblasti kojima se bave. Time se pruža mogućnost polazinicima kurseva da, pored teorijskog i praktičnog znanja kroz vežbe u laboratoriji, dobiju odgovarajuća znanja o konkretnim primenama tehologije koju proučavaju.