Usluge

Usluge predstavljaju aktivnosti i organizacione pretpostavke koje se preduzimaju u cilju održavanja funkcionalnosti računarske mreže prema zahtevanim uslovima. Osnovni servisi obuhvataju:

Centar za prihvatanje, prosleđivanje i arhiviranje poziva. Prijave kvarova i/ili problema u radu mreže se prihvataju na centralnom mestu kroz korisnički web interfejs na web stranici MDS-a. Alternativni načini prijavljivanja problema mogu biti posebno ugovoreni. Ovlašćene osobe Korisnika mogu prijaviti problem, uz kratak opis, nakon čega se za njih otvara slučaj. Prijave se prosleđuju odgovarajućoj osobi odgovornoj za segment od interesa i obavlja se arhiviranje i slanje potvrde o prihvaćenoj prijavi. U roku predviđenom za nivo kritičnosti prijavljenog problema, inženjer specijalizovan za tu vrstu problema kontaktira osobu koja je prijavila problem. Kroz ovaj centar obavlja se dalja komunikacija u toku rada na slučaju ili se, ako to nije moguće, naknadno unose podaci o obavljenim aktivnostima radi arhiviranja. Korisnik ima mogućnost uvida u status otvorenih slučajeva kroz upit u bazu ili redovno izveštavanje putem email-a. Takođe, Korisnik je u mogućnosti da pregleda i arhivu zatvorenih slučajeva.  Ova usluga je preduslov za pružanje ostalih usluga.

  • Usluga udaljene tehničke podrške. Podrazumeva aktivnosti Drugog i Trećeg nivoa podrške bez prisustva na lokaciji Korisnika.
  • Usluga obezbeđivanja rezervnih delova. Podrazumeva održavanje stoka rezervnih delova za potrebe održavanja računarske mreže. Skladištenje rezervnih delova se obavlja na lokaciji MDS-a, a isporuka na lokaciju Korisnika, odnosno ugradnja rezervnih delova, može biti ugovorena posebno.
  • Usluga tehničke podrške na lokaciji Korisnika. Podrazumeva aktivnosti Drugog i Trećeg nivoa podrške koje mogu biti obavljane udaljeno i na lokaciji Korisnika, što podrazumeva između ostalog i ugradnju rezervnih delova na lokaciji Korisnika, saglasno modelu obezbeđivanja rezervnih delova (usluga MDS-a ili Korisnik samostalno održava stok rezervnih delova).
  • Usluga zamene neispravnih uređaja/modula uređaja. Podrazumeva zamenu uređaja ili delova uređaja za koje MDS u procesu utvrđivanja uzroka problema utvrdi da je to neophodno. MDS obezbeđuje slanje ispravnih uređaja ili modula za zamenu na lokaciju Korisnika i o tome obaveštava Korisnika, a Korisnik neispravne uređaje/module vraća MDS-u.
  • Sistem inženjerska pomoć. Realizuje se kroz angažovanje inženjerskog tima MDS-a za aktivnosti koje nisu pokrivene uslugama na održavanju računarske mreže. Aktivnosti u okviru sistem inženjerske pomoći se  mogu obavljati na lokaciji Korisnika ili sa udaljene lokacije. Kroz ovaj servis ostvaruje se rešavanje definisanih problema u eksploataciji mreže Korisnika i analiza i predikcija mogućih problema (preventivno održavanje). Ova usluga se definiše na bazi broja inženjer dana za utvrđeni vremenski period.