Podrška Klijentima

Centar tehničke podrške MDS-a lociran je u Beogradu. Raspolaže centrom za prihvatanje i arhiviranje poziva kome se Korisnik može obratiti putem fiksnog telefona, mobilnog telefona, e-maila, fax-a i/ili Web stranice na javnoj Internet mreži. Radno vreme centra za prihvatanje poziva prilagođava se tipu usluge i može biti 24 sata x 365 dana u godini. Kroz centar tehničke podrške MDS obezbeđuje različite usluge, koje će biti opisane u ovom dokumentu. MDS raspolaže tehničkim timom čiji profil pokriva različite specijalnosti: od računarskih mreža za prenos podataka i mreža sa integrisanim servisima (podaci, glas, video), do kompleksnih IT rešenja (Data centri, storage, virtuelizacija, security). Osoblje centra za tehničku podršku poseduje adekvatne sertifikate i specijalizacije potvrđene od proizvođača opreme (Cisco, Citrix, VMWare, EMC, IBM, Imperva, OneAccess (Telindus), QuesCom, Panduit). Na lokaciji centra tehničke podrške raspoloživa je oprema za laboratorijsku simulaciju kompleksnih problema. Posedujemo stok rezervnih delova i vozni park za potrebe intervencija na lokaciji korisnika.

Centar tehničke podrške MDS-a se u potpunosti oslanja na centre tehničke podrške proizvođača opreme. Kroz ove ugovore MDS-u su na raspolaganje sledeće usluge:

  • 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji pristup Technical Assistance centru za treći nivo podrške;
  • Pristup bibliotekama softvera za inoviranje i upgrade softvera;
  • Pristup web sajtu proizvođača za registrovane korisnike;
  • Pravo na zamenu neispravnog hardvera.