Office 365 i Enterprise mobility suite, 24.3.2016, Hotel Holiday Inn Beograd
24.3.2016. Office 365 i Enterprise mobility suite, 24.3.2016, Hotel Holiday Inn Beograd Kompanija MDS Informatički inženjering je u saradnji sa lokalnom Microsoft kancelarijom organizovala zajedničku radionicu na temu Office 365 i Enterprise Mobility rešenja. Mesto okupljanja zainteresovanih korisnika bilo je hotel Holiday Inn u Beogradu.
Marko Marijanović iz Microsofta je u uvodnoj prezentaciji predstavio i praktično demonstrirao Office 365, načine funkcionisanja i prednosti ovog rešenja za poslovne korisnike. Prikazani su različiti alati za rad na internetu koji omogućavaju pristup elektronskoj pošti, kontaktima, dokumentima i kalendarima sa bilo kog mesta ili računara, čime se značajno smanjuju troškovi i povećava produktivnost kompanija. Demonstrirana je i veza samog Office 365 sa Microsoft SharePoint Online, Microsoft Exchange Online, Microsoft Skype for Busines u uvek dostupnom cloud okruženju.
Nakon uvodne prezentacije nastupio je Damir Dizdarević iz Microsofta koji je posetiocima približio način funkcionisanja Microsoft EMS rešenja, sa posebnim naglaskom na zaštitu podataka u hibridnom i cloud poslovnom okruženju. Radionici su prisustvovali predstavnici državne uprave i javnog sektora, finansija, privrede itd.
Slike sa radionice