Misija i Vizija

Misija

Da radeći kao jedinstveni tim visoko motivisanih profesionalaca omogućimo svojim korisnicima najkvalitetnija rešenja iz oblasti telekomunikacionih i informacionih tehnologija.

Vizija

Da kroz stalno usavršavanje svojih ljudi permanentno poboljšavamo uslugu koju pružamo našim korisnicima i na taj način učvrstimo svoju lidersku poziciju na tržištu.