Menadžment

Miroljub Jovović
Generalni direktor
Cvetka Petrović
Finansijski direktor
Nenad Barackov
Tehnički direktor
Slaviša Čapkunović
Direktor prodaje