Menadžment

Miroljub Jovović
Generalni direktor
Aleksandar Vidović
Zamenik generalnog direktora
Cvetka Petrović
Finansijski direktor
Nenad Barackov
Tehnički direktor
Slaviša Čapkunović
Direktor prodaje