Trendmicro Gold partner specijalizacijaTrendMicro je jedan od vodećih globalnih proizvođača rešenja za mrežnu, endpoint i zaštitu cloud sistema. Dugogodišnja poslovno-tehnička saradnja i rezultati ostvareni na polju isporuke, implementacije i obuke sopstvenih resursa omogućili su nam da partnerski status obogatimo Hybrid Cloud Securtity specijalizacijom i da, kao Gold partner, podignemo saradnju na viši nivo.
Više o TrendMicro Hybrid Cloud Security rešenjima možete pogledati klikom na link