MDS Informatički Inženjering postao VMware Enterprise Solution Provider partner!

MDS Informatički Inženjering je svoju dugogodišnju uspešnu saradnju sa kompanijom VMware podigao na viši nivo, postigavši Enterprise nivo partnerstva, Rešenja kompanije VMware nastavljaju da postavljaju standarde kada su u pitanju, pre svih, rešenja za virtuelizaciju serverske infrastrukture, a MDS nastavlja da ih na pravi način integriše u data centre kompanija širom regiona.