Digital Gardian

Da li znate gde su vaši podaci?


MDS je postao autorizovani Silver Reseller kompanije Digital Guardian, lidera u oblasti zaštite podataka. Digital Guardian rešenje omogućava potpunu vidljivost i zaštitu od krađe i uništavanja podataka i fajlova. Već godinama je u Gartner Leader kvadrantu za DLP rešenja. Rešenje je bazirano na jednom od najnaprednijih agenata imajući u vidu integraciju na kernel nivou operativnog sistema. Podržani su Windows, Apple OS X i Linux. Ono što ovo rešenje izdvaja od drugih je i filozofija i arhitektura sistema koja omogućava jednostavnu implementaciju baziranu na vidljivosti aktivnosti korisnika. Korišćenjem naprednih agenata na radnim stanicama najpre dobijamo vidljivost tokova podataka u mreži i aktivnosti korisnika a zatim kreiramo polise za dinamičku klasifikaciju i kontrolu i zaštitu po prioritetu i kritičnosti uočenih događaja. Implementacija DLP sistema ne mora da bude složen i dugotrajan proces koji traži angažovanje timova ljudi iz različitih sektora kompanije kako se najčešće misli o DLP rešenjima.