Novi projekat sa novim partnerom

F5 Networks, Inc. je kompanija koja se bavi razvojem tehnologija za optimizaciju isporuke aplikacija i servisa, kao i aspektima sigurnosti, performansi i raspoloživosti servera, sistema za skladištenje podataka i drugih mrežnih resursa. F5 omogućava kompanijama da odgovore na probleme sa kojima se suočavaju prilikom rešavanja pitanja koja se odnose na performanse aplikacija, skalabilnosti mrežne infrastrukture i sigurnosti podataka u okviru data centra.