MDS postao Citrix Gold Solution Advisor
Citrix je lider i vodeći svetski proizvođač rešenja za virtuelizaciju aplikacija i desktop okruženja kao i rešenja za isporuku i zaštitu aplikacija.


Dugogodišnja poslovno-tehnička saradnja kao i rezultati ostvareni na polju isporuke, implementacije i obuke sopstvenih resursa omogućili su nam da partnerski status, u okviru kompanije Citrix, podignemo na viši nivo.
MDS informatički Inženjering doo je jedini partner kompanije Citrix u Srbiji, sa statusom Citrix Gold Solution Advisor.

Vaš MDS